Integritetspolicy

Personuppgiftspolicy

IDenna personuppgiftspolicy vänder sig till dig som, kontaktar oss eller har kontakt med oss via telefon, email, web-sida eller på annat sätt lämnar sin personliga information till oss. Behandlingen av personuppgifterna följer Dataskyddslagen (GDPR).

IDen information du lämnar, samlas i avsedda register. Det kan gälla namn, personnummer, postadress, telefonnummer, elektroniska adresser, leverans- och betalnings- och inköpsinformation, adressbaserad profilering och användning av digitala tjänster.

Informationen används av oss för marknadsföring, leverans av produkter (varor och tjänster), som grund för statistik, produktutveckling och fakturering samt i förekommande fall våra partners att anpassa innehåll, annonser och erbjudanden till ert företag. Uppgifterna kan även analyseras och grupperas för urval, prioritering och planering av den personliga informationen, så kallad profilering. Detta kan även omfatta information vi får genom cookies och plugins på vår hemsida efter samtycke.

Personuppgifter lämnas även till myndigheter om de efterfrågas enligt lag eller enligt särskilt personuppgiftsbiträdesavtal med leverantör som behandlar personuppgifter för vår eller för kunds räkning. Personuppgifter sparas alltid för visst ändamål och raderas bestämd tid efter att affärsrelationen har upphört eller på din begäran. Du kan också begära korrigering / radering av eventuella felaktiga uppgifter eller skriftligt begära ut information om de personuppgifter vi lagrat om dig. Detta sker skriftligt enligt rutin. Du kan också inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (imy@imy.se) om du anser att företagets behandling av dina personuppgifter strider mot Dataskyddslagen.

För att skydda och övervaka personuppgifter har vi lämpliga fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder och rutiner/utbildning, inklusive lämpliga säkerhetsåtgärder för att hindra oavsiktlig eller olaglig förstörelse, oavsiktlig förlust, felaktig användning, ändring, otillåten spridning eller åtkomst samt andra olagliga former av bearbetning.

Ytterligare information och begäran om information om vår behandling av personuppgifter lämnas av vår företrädare Therese.brostrom@svbforsaljning.se.